Power klarer ALT!!!

Common Denmark - Danmarks største Power Gruppe

Højre side med 3 variable tekster etc.

Støt Common Denmark sponsor

 • EG
 • Dialog Data
 • Soft Design
 • Nordic Computer
 • Vision
 • Careitec
 • Maxava
 • System & Metode
 • QSL
 • Itsafe=
 • BCD Nordic
 • Futura Data
 • Mølgaard Data
 • PlanB
 • ARCAD Software
 • SOSY
 • Multi-support

Få de nyeste information direkte hjem til dig!

 

Vedtægter Vedtægter for Common Denmark

Gruppens arbejde er både formelt og uformelt. Det uformelle består i de tværgående kontakter samt mødernes efterfølgende arbejdsmiddage, som vi har mange forskellige typer af. Desuden foregår der mange direkte kontakter via vores aktive website, der har en lang række funktioner til formålet.
Det formelle fremgår af vedtægterne, som vi nedenfor har vist et uddrag fra:

Foreningens formål
 • Gennem møder dels at udveksle erfaringer, dels at indhente nye impulser vedrørende såvel det rent IT-tekniske som det brugermæssige område.
 • At varetage forbindelsen mellem medlemmerne og IBM i forbindelse med generelle spørgsmål.
 • At danne netværk for medlemmernes personlige og faglige udvikling.

Foreningens struktur
 • Mødefrekvensen fastsættes af bestyrelsen. Der afholdes minimum 3 møder årligt.
 • Mødestedet skal være et sted, der ligger nogenlunde lige langt fra gruppens geografiske yderpunkter.
 • Gruppen kan opdeles i geografiske områder og interessegrupper.
 • Der kan nedsættes arbejdsgrupper inden for de områder, der måtte være interesse for. Arbejdsgruppernes opgaver afsluttes med en skriftlig rapport. Ved hvert møde aflægger arbejdsgrupperne mundtlig rapport.

Medlemskab
 • Som medlem i gruppen kan optages alle firmaer med interesse for IBM PowerVM eller tilsvarende.
 • Ethvert firma har ret til at være repræsenteret med flere deltagere mod at betale gæstekontingent.
Kontingent
 • Regnskabsåret går fra 1. Maj til 30. April.
 • Medlems- og gæstekontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
 • Nye medlemmer optages mod at betale det fastsatte kontingent.
 • Kontingent er i øjeblikket fastsat til 2000 dkr. pr år.

Version: 8.1  |  Opdatering: 09-02-2016

Home Kontakt til Common Denmark